HỆ THỐNG SIÊU THỊ

HỆ THỐNG NHÀ THUỐC

KHO HÀNG CÔNG NGHIỆP

CỬA HÀNG MỸ PHẨM

CỬA HÀNG THỜI TRANG

CỬA HÀNG MẸ VÀ BÉ

CỬA HÀNG PHỤ KIỆN

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY

CỬA HÀNG KHÁC

NĂNG LỰC của chúng tôi

Tổng số cửa hàng đã thi công trọn gói tính tới thời điểm tháng 12/2022 là 648 cửa hàng, và hơn 11.500 đơn hàng khác phục vụ việc hoàn thiện và bổ sung giá kệ cho các cửa hàng đã hoạt động.